Nowe zasady refundacyjne

Szanowni Państwo,

1 stycznia 2020 roku zaczynają obowiązywać nowe zasady wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne, w tym sprzęt stomijny, pieluchomajtki i cewniki.

Usprawnienia mają polegać na:

  1. weryfikacji uprawnień on-line już w trakcie wizyty u lekarza; jeśli proces weryfikacji przebiegnie pomyślnie nie będzie potrzebna dodatkowa wizyta w NFZ;

  2. dłuższym czasie obowiązywania zlecenia (12 miesięcy, a nie 3 miesiące);

  3. umożliwieniu odbioru wyrobów medycznych na okres dogodny dla pacjenta (najmniejszy możliwy limit to 1 miesiąc, najdłuższy 6 miesięcy).
     

Ale nowy system ma też pewne ograniczenia:

  1. jeśli weryfikacja zdalna nie jest możliwa zlecenie można wystawić ręcznie, ale wymagana jest wizyta w NFZ w celu potwierdzenia uprawnień do odbioru refundowanych wyrobów medycznych; takie zlecenie ma ważność tylko 6 miesięcy;

  2. zlecenie przekazane do realizacji w danym punkcie powinno być w nim realizowane aż do końca jego ważności (maksymalnie przez 6 miesięcy jeśli wystawiono je ręcznie, maksymalnie 12 miesięcy jeśli potwierdzono je zdalnie u lekarza);

  3. jeśli chce się zmienić miejsce realizowania zleceń należy je zamknąć w najbliższym oddziale NFZ lub u lekarza, który od razu wystawi kolejne zlecenie;

  4. dla osób ze szczególnymi uprawnieniami 47DN i 47ZN może być kłopotliwe uzyskiwanie kolejnych zleceń na dodatkowe wyroby medyczne, potrzebą ilość wyrobów trzeba będzie oszacować z góry. Sugerujemy zatem pobieranie zleceń i odbieranie wyrobów w cyklach jednomiesięcznych, ponieważ tak może być łatwiej przewidzieć potrzeby;

  5. zniknie karta zaopatrzenia comiesięcznego, więc będzie konieczne zbieranie faktur i potwierdzeń realizacji zleceń we własnym zakresie, aby śledzić historię odbiorów.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań polecamy się do kontaktu

 Spis wszystkich dostępnych w naszym sklepie produktów wraz z informacją o wysokości refundacji, cyklicznością świadczenia oraz lekarzu uprawnionym do wystawienia zlecenia konkretnego wyrobu znajdziesz tutaj