Zasady refundacji sprzętu stomijnego

Pierwsze zlecenie

Dopóki pacjent przebywa na oddziale, na którym wyłoniono stomię o jej zabezpieczenie dba szpital. Sprzęt stomijny należy odebrać dopiero po wyjściu ze szpitala. Pierwsze zlecenie wystawi chirurg i przekaże je pacjentowi wraz z wypisem.

 

Sprzęt stomijny zawsze wydawany jest na pełne miesiące, więc nie ma znaczenia czy pacjent opuszcza szpital pierwszego, czy ostatniego dnia miesiąca. Wymiany worków tak jak wszystkiego trzeba się nauczyć, więc jeśli wyjście zaplanowano pod koniec miesiąca warto dopilnować realizacji zlecenia i odebrać limit przysługujący już w pierwszym miesiącu. Pozwoli to na zgromadzenie niezbędnych zapasów.

Kolejne zlecenia - kto wystawia

Pierwsze zlecenie wystawia chirurg, przy kolejnym może to być lekarz pierwszego kontaktu. Pełną listę uprawnionych do wystawiania zleceń zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wystawić zlecenie na sprzęt stomijny może:
   •  Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: medycyny rodzinnej
​, chirurgii ogólnejchirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznejonkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworówonkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcejpediatriichorób wewnętrznych

•    Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
•    W przypadku urostomii także Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej
•    Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych
•    Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Potwierdzenie zlecenia 

Od czasu możliwości wystawienia zlecenia na nowym druku, które jest automatycznie potwierdzone za pośrednictwem systemu E-ZWM nie trzeba już potwierdzać zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jedynie zlecenie na starym druku lub na nowym wypisane ręcznie wymaga wizyty w NFZ. 

W przypadku zlecenia niepotwierdzonego przez system E-ZWM (np. takiego na starym druku) zlecenie należy potwierdzić w miejscowym oddziale NFZ. Na obecny czas epidemii nie jest wymagane posiadanie Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego (która dotychczas była warunkiem koniecznym do wydania sprzętu). Potwierdzenia w NFZ pacjent może dokonać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby: członka rodziny, wolontariusza, sąsiada. Z wystawionym przez lekarza zleceniem należy zgłosić się do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli pacjent nie robi tego osobiście najlepiej napisać krótkie oświadczenie, zgodnie z którym pacjenta reprezentuje ktoś inny. W niektórych oddziałach przy potwierdzeniu zlecenia wymagany jest także aktualny dokument ubezpieczenia oraz wypis ze szpitala.

Odbiór sprzętu 

W przypadku zleceń na nowym druku oraz zleceń na starym druku potwierdzonych już w NFZ po odbiór sprzętu możemy zgłosić się do dowolnego sklepu medycznego, który ma sprzęt stomijny w swojej ofercie lub bezpośrednio u dystrybutora. Każdy wojewódzki oddział wojewódzki NFZ-tu publikuje na swoich stronach listę świadczeniodawców, u których można zrealizować zlecenie na sprzęt stomijny. Zdarza się, że miewają go także apteki, ale są to teraz dość rzadkie sytuacje. W Polsce jest dostępna szeroka gama sprzętu stomijnego z możliwością odbioru w ramach refundacji. Dostępność różnych marek zależy od właścicieli poszczególnych sklepów medycznych. Sieć naszych sklepów w ofercie sprzedaży ma wszystkie marki i daje możliwość odbioru sprzęt różnych marek na jednym zleceniu (co nie zawsze jest normą). 

Wysokość refundacji oraz rodzaj sprzętu

Kwoty limitów są zależne od rodzaju stomii i wynoszą kolejno: 300 zł dla kolostomii, 400 zł dla ileostomii oraz 480zł dla urostomii. W ramach limitu można odebrać worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii. Limit można przeznaczyć w wybranej przez pacjenta proporcji na: woreczki, płytki lub środki do pielęgnacji stomii i skóry wokół niej.

 

W przypadku pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci objętych "Ustawą za życiem" kwota limitu jest zniesiona. Te dodatkowe uprawnienia pozwalają na odbioru większej ilości sprzętu stomijnego (ponad limit podstawowy). O ilości wydanego sprzętu decyduje osoba wystawiająca zlecenie wskazując odpowiednią liczbę sztuk.

W razie jakichkolwiek pytań polecamy się do kontaktu