Zasady refundacji środków chłonnych

Do grupy środków chłonnych należą: pieluchomajtki, pampersy, wkładki urologiczne oraz podkłady jednorazowe. Pacjent w zależności od swoich potrzeb może dowolnie komponować swoje zlecenie, odbierając za jednym razem każdy z wymienionych środków. Wysokość refundacji na środki chłonne jest zależna od grupy do której należy pacjent.

 

Wyróżniamy pacjentów uprawnionych, pacjentów z chorobą nowotworową, pacjentów dodatkowo uprawnionych, dzieci objętych „Ustawą za życiem” i pacjentów objętych „Ustawą o znacznym stopniu niepełnosprawności”.

Pacjenci uprawnieni 

 • są uprawnieni do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie

 • refundacja przez NFZ jest wyznaczona na 70% kwoty do limitu 90 zł miesięcznie. Oznacza to, że miesięczna kwota refundacji wynosi do 63 zł.

 • grupa określona jest kodem P.101

Pacjenci z chorobą nowotworową

 • są uprawnieni do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie

 • refundowane przez NFZ jest 100% kwoty do limitu 77 zł miesięcznie. Oznacza to, że miesięczna kwota refundacji wynosi do 77 zł.

 • grupa określona jest kodem P.100

Pacjenci dodatkowo uprawnieni

 • są uprawnieni do 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie

 • refundowane przez NFZ jest 100% kwoty do limitu 90 zł miesięcznie. Oznacza to, że miesięczna kwota refundacji wynosi do 90 zł.

 • do tej grupy należą: inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uprawnieni żołnierze oraz pracownicy MON, weterani poszkodowani - żołnierz, weterani poszkodowani - funkcjonariusz, weterani poszkodowani - funkcjonariusz ABW.

Dzieci objęte "Ustawą za życiem" i pacjenci objęci "Ustawą o znacznym stopniu niepełnosprawności"

 • są uprawnieni do nielimitowanej ilości środków. Ich ilość określa osoba zlecająca (np. lekarz POZ) w chwili wypisania zlecenia. Kolejne wypisane przez lekarza zlecenie może mieć dowolnie inną ilość. 

 • Limit wartościowy wynosi kolejno:

  • ​90 zł do 90 sztuk dla kodu P.101 (NFZ refunduje 70% limitu)

  • 77 zł do 90 sztuk dla kodu P.100 (NFZ refunduje 100% limitu)

W razie jakichkolwiek pytań polecamy się do kontaktu