STOMAlife_Paulina_Kaszuba_1.jpg
Zapraszamy na stronę Fundacji STOMAlife, której misją jest walka z wykluczeniem społecznym dotykającym pacjentów stomijnych.

Główne zadania Fundacji STOMAlife, Odkryj stomię:

edukacja opinii publicznej na temat stomii oraz problemów osób z wyłonioną stomią

zmiana postaw osób z wyłonioną stomią w kierunku akceptacji swojej sytuacji życiowej

aktywizacja społeczna stomików, by móc prowadzić normalne i aktywne życie

budowanie zrozumienia i wsparcia społecznego dla stomików, by podjęli wysiłek powrotu do normalnej aktywności zawodowej i społecznej

Celem działalności Fudnacji STOMlife jest przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentow i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych. Wśród podejmowanych przez nią inicjatyw znajdziecie akcje, kampanie oraz działania na rzecz pacjentów stomijnych oraz ich bliskich i rodzin. 

 

Współpraca może zaowocować wprowadzeniem lepszych praktyk w zakresie opieki nad osobami z wyłonioną stomią oraz odpowiednio przygotować je do zabiegu. 

Jak pokazują badania stomia to nie tylko obciążenie fizyczne ale i psychiczne, na które pacjent powinien zostać odpowiednio przygotowany. Aby zapewnić mu psychiczny komfort należy prowadzić dialog z personelem medycznym, który jest pierwszym źródłem informacji i wsparcia dla pacjentów.

 

Na stronie Fundacji znajdziecie bazę wiedzy dotyczącej stomii oraz życia, które rozpoczyna się po jej wyłonienia.