"Opracowanie innowacyjnych algorytmów w celu znaczącego ulepszenia usługi konsultacji i doboru sprzętu medycznego dla osób ze stomią”

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnych algorytmów, których celem jest znaczące usprawnienie procesu doradztwa, obsługi i konsultacji posprzedażowej dla osób ze stomią.

 

Celem projektu jest usprawnienie procesu doradztwa - obsługi i konsultacji po sprzedażowej dla osób ze stomią.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3

 

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Beneficjent: MED4ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Całkowita wartość projektu: 489 275,55 z​ł

unnamed (1).jpg